REGULAMIN SERWISU

(dostępny na każdym formularzu przyjęcia urządzenia)

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do naprawy usterek wymienionych przez zleceniodawcę i nie odpowiada za pozostałe wady nieujęte, lub niemożliwe do zdiagnozowania w trakcie przyjmowania i wykonywania zlecenia. Diagnoza/Ekspertyza urządzenia odbywa się poprzez eliminację usterek wymienionych przez Zleceniodawcę. Inne usterki które nie były możliwe do zdiagnozowania w trakcie naprawy, a uwydatniły się po czasie w skutek nieprawidłowego działania wcześniej serwisowanych podzespołów urządzenia, nie będą rozpatrywane i naprawiane w ramach gwarancji przez Zleceniobiorcę.

2. Zleceniodawca oświadcza, że pozostawione urządzenie wraz z zawartością w postaci danych jest jego własnością i nie pochodzi z przestępstwa.

3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za defekty wizualne klapki/obudowy pozostawionego urządzenia, tj. zejście farby, powstałe w skutek czynności
rozgrzania urządzenia, które może być wymagane do jego prawidłowego otwarcia w celu wykonania zlecenia.

4. Samo Spadło Centrum Serwisowe (K.L. Serwis Klaudia Lisiak) jest serwisem pogwarancyjnym co oznacza, że otwarcie pozostawionego urządzenia skutkuje utratą gwarancji producenta i brakiem zachowania certyfikatów szczelności/wodoodporności.

5. Przewidywany czas naprawy urządzenia wynosi do 3 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wydłużenia naprawy o czas niezbędny do sprowadzenia potrzebnych części, lub wykonania dodatkowych czynności diagnostycznych.

6. Koszt diagnozy urządzenia w przypadku rezygnacji z naprawy – 50zł.

7. Nieodebranie urządzenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od poinformowania o możliwości jego odbioru, skutkuje doliczeniem opłaty magazynowej (2 PLN Brutto/Dzień) oraz odliczeniem od gwarancji ilości przekroczonych dni.

8. 30 dni od poinformowania o możliwości odbioru urządzenia następuje demontaż części, a odbiór urządzenia następuje z doliczeniem kosztów diagnozy, oraz demontażu (100zł brutto) z zastrzeżeniem, że urządzenie może wizualnie i technicznie odbiegać stanem od stanu w momencie jego oddawania.

9. Sprzęt nie odebrany w terminie 90 dni od wyznaczonej daty naprawy, uznaje się za porzucony ( w rozumieniu art. 180 i 181 K.C.) i zostaje on zutylizowany.

10. Zleceniodawca w przypadku użyczenia telefonu zastępczego jest zobowiązany oddać go w trakcie odbioru własnego urządzenia, a w przypadku jego uszkodzenia, do kosztów naprawy zostanie naliczone 100% kwoty brutto z cennika za naprawę urządzenia zastępczego.

11. Zleceniobiorca nie odpowiada za dane, oraz loginy i hasła przechowywane w pozostawionym do naprawy urządzeniu.

GWARANCJA:

Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia 90 dniowej gwarancji na wykonany proces naprawy.
Nie uwzględnia się uszkodzenia mechanicznego które nastąpiło po podpisaniu potwierdzenia przyjęcia sprawnego urządzenia z serwisu oraz usterek wymienionych w pkt. 1 regulaminu serwisu.

Najczęściej występujące uszkodzenia mechaniczne :

  • pęknięcie szybki
  • rozlana matryca (nie musi być widocznego pęknięcia – często spotykane w wyświetlaczach AMOLED (Samsung) – głównie w skutek nacisku lub uderzenia – może wyjść nawet po kilku dniach)
  • Pęknięta klapka
  • Uszkodzona obudowa

REKLAMACJE: 

W przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie, okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który zleceniodawca nie mógł korzystać z urządzenia w związku ze złożoną reklamacją. Czas liczony jest od następnego pełnego dnia roboczego po poinformowaniu, że urządzenie jest do odebrania.
W przypadku prawidłowego działania części naprawionych/wymienionych w ramach zlecenia, na które Klient wyraził zgodę, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia.

CZAS REALIZACJI ZLECEŃ:

Przewidywany czas realizacji zleceń wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

Jeśli stan magazynowy i obłożenie serwisu na to pozwolą, urządzenia oddawane do godziny 14:00 staramy się oddać najpóźniej do końca następnego dnia.

DLACZEGO MUSZĘ PODAĆ KOD DO ODBLOKOWANIA?

Każdy z techników musi zweryfikować działanie poszczególnych funkcji przed rozebraniem urządzenia i po jego złożeniu. Aby tego dokonać zgodnie z naszym standardem, urządzenie powinno mieć zdjętą blokadę ekranu lub musi zostać podany kod do jego odblokowania.

Dzięki temu, nie będziemy naliczać dodatkowych opłat za wymianę systemu i nie stracimy przy tym danych.

W przypadku kiedy nie chcemy udostępniać urządzenia z danymi, można przywrócić je  do ustawień fabrycznych.

WAŻNE :

Urządzenie obowiązkowo musi być skonfigurowane do głównego MENU. Dzięki temu unikniemy straty czasu na etapie przyjęcia – obsługa i technicy nie są odpowiedzialni za konfigurację urządzenia przy wykorzystaniu danych logowania Klienta.