WAŻNY KOMUNIKAT
W związku z pytaniami, które ostatnio otrzymujemy, informujemy, że serwis Samo Spadło przy ul. Polnej 7 na ten moment nie zostanie zamknięty.
 
Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy aby:
 
– do lokalu wchodzić pojedynczo
– w przypadku dodatkowych pytań najpierw zadzwonić
– jeżeli możesz, przed przyjściem skorzystaj z naszego systemu online i tam zarejestruj swoją naprawę w zakładce WYSYŁKA . Znacząco skróci to czas spędzony w lokalu, a wszelkie odpowiedzi na nurtujące pytania związane z realizacją zleceń i regulaminem, znajdziecie na TEJ stronie pod komunikatem . Wyceny w przypadku łączenia usług lub dodatkowe przedmioty naprawy omawiać będziemy telefonicznie lub mailowo. W przypadku problemów z utworzeniem zlecenia prosimy o kontakt telefoniczny. Zaznaczamy, że rejestracja naprawy online nie przyczyni się do skrócenia terminu realizacji.
 
Oczywiście jeśli nie mają Państwo możliwości rejestracji internetowej, lub najzwyczajniej będą “w biegu”, postaramy się maksymalnie skrócić pobyt z nami, a ostrzegamy – będziemy zamaskowani, uzbrojeni w rękawiczki i spray do dezynfekcji 😷🦸‍♂️💪
 
Informujemy również, że w najbliższych dniach skracamy godziny otwarcia od godziny 9:00 do 17:00. Wszelkie informacje na bieżąco aktualizujemy tutaj i na Google.
 
 
Życzymy zdrowia!
Do zobaczenia 🙂

REGULAMIN SERWISU

(dostępny na każdym formularzu przyjęcia urządzenia)

1. ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NAPRAWY USTEREK WYMIENIONYCH PRZEZ ZLECENIODAWCĘ I NIE ODPOWIADA ZA POZOSTAŁE WADY NIEUJĘTE, LUB NIEMOŻLIWE DO ZDIAGNOZOWANIA W TRAKCIE PRZYJMOWANIA I WYKONYWANIA ZLECENIA. Diagnoza/Ekspertyza urządzenia odbywa się poprzez eliminację usterek wymienionych przez Zleceniodawcę.
Inne usterki które nie były możliwe do zdiagnozowania w trakcie naprawy, a uwydatniły się po czasie w skutek nieprawidłowego działania wcześniej serwisowanych podzespołów urządzenia, nie będą rozpatrywane i naprawiane w ramach gwarancji przez Zleceniobiorcę.

2. Samo Spadło Centrum Serwisowe jest serwisem pogwarancyjnym co oznacza, że otwarcie pozostawionego urządzenia skutkuje utratą gwarancji producenta i brakiem zachowania certyfikatów wodoodporności.

3. Przewidywany czas naprawy urządzenia wynosi do 3 dni roboczych.

2. Diagnoza urządzenia w przypadku rezygnacji z naprawy – 50zł.

4. Nieodebranie urządzenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od poinformowania o możliwości jego odbioru, skutkuje doliczeniem opłaty magazynowej (2 PLN Brutto/Dzień) oraz odliczeniem od gwarancji ilości przekroczonych dni.

5. 30 dni od poinformowania o możliwości odbioru urządzenia następuje demontaż części, a odbiór urządzenia następuje z doliczeniem kosztów diagnozy (50 PLN Brutto).

6. Zleceniodawca w przypadku użyczenia telefonu zastępczego jest zobowiązany oddać go w trakcie odbioru własnego urządzenia, a w przypadku jego uszkodzenia, do kosztów naprawy zostanie naliczone 50% kwoty brutto z cennika.

GWARANCJA:

Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia 90 dniowej gwarancji na wykonany proces naprawy.
Nie uwzględnia się uszkodzenia mechanicznego które nastąpiło po podpisaniu potwierdzenia przyjęcia sprawnego urządzenia z serwisu oraz usterek wymienionych w pkt. 1 regulaminu serwisu.

Najczęściej występujące uszkodzenia mechaniczne :

  • pęknięcie szybki
  • rozlana matryca (nie musi być widocznego pęknięcia – często spotykane w wyświetlaczach AMOLED (Samsung) – głównie w skutek nacisku lub uderzenia – może wyjść nawet po kilku dniach)
  • Pęknięta klapka
  • Uszkodzona obudowa

REKLAMACJE: 

W przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie, okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który zleceniodawca nie mógł korzystać z urządzenia w związku ze złożoną reklamacją. Czas liczony jest od następnego pełnego dnia roboczego po poinformowaniu, że urządzenie jest do odebrania.
W przypadku prawidłowego działania części naprawionych/wymienionych w ramach zlecenia, na które Klient wyraził zgodę, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia.

GWARANCJA ROZSZERZONA

Standardowa gwarancja jest na 90 dni.
Obejmuje ona działanie wymienionej części (np. dotyk) jak i wykonany proces (np. odklejenie się od ramki).
Istnieje możliwość, aby ją rozszerzyć o uszkodzenie mechaniczne szybki wyświetlacza nawet do roku od daty odebrania urządzenia.
Jak to działa?
Oddając/odbierając urządzenie wybierają Państwo rodzaj gwarancji:
– Standardowa (90 dni)
– Rozszerzona +6 (do 180 dni)
– Rozszerzona +12 (do 1 roku)
W przypadku mechanicznego uszkodzenia szybki wymieniamy ją w ramach jednej opłaty naliczanej przy pierwszej wizycie.
Gwarancja Rozszerzona +6, +12 jest jednorazowa, licząc od daty wykonania pierwszej usługi przy której dokonano opłaty. Nie ma możliwości wykupienia jej po odebraniu urządzenia z serwisu.
Rozszerzenie gwarancji obejmuje tylko wybrane marki i modele.
Szczegóły w cenniku danych modeli.

CZAS REALIZACJI ZLECENIA:

Przewidywany czas realizacji zlecenia wynosi do 3 dni roboczych. J

eśli stan magazynowy i obłożenie serwisu na to pozwolą, urządzenia oddawane do godziny 14:00 staramy się oddać najpóźniej do końca następnego dnia.

DLACZEGO MUSZĘ PODAĆ KOD DO ODBLOKOWANIA?

Każdy z techników musi zweryfikować działanie poszczególnych funkcji przed rozebraniem urządzenia i po jego złożeniu. Aby tego dokonać zgodnie z naszym standardem, urządzenie powinno mieć zdjętą blokadę ekranu lub musi zostać podany kod do jego odblokowania.

Dzięki temu, nie będziemy naliczać dodatkowych opłat za wymianę systemu i nie stracimy przy tym danych.

W przypadku kiedy nie chcemy udostępniać urządzenia z danymi, można przywrócić je  do ustawień fabrycznych.

WAŻNE :

Urządzenie obowiązkowo musi być skonfigurowane do głównego MENU. Dzięki temu unikniemy straty czasu na etapie przyjęcia – obsługa i technicy nie są odpowiedzialni za konfigurację urządzenia przy wykorzystaniu danych logowania Klienta.